น้ำเต้าหยกเขียว

น้ำเต้าแทนหินยา ใช้ปัดเป่าโรคภัย #หยกเนื้อบริสุทธิ์ เป็นมงคล ช่วยเสริมวาสนา

😷 บ้านที่มีคนเจ็บป่วยบ่อย ลองนำไปวางใน “ตำแหน่งสุขภาพดี” จะช่วยปกป้องคุ้มครองได้ครับ

👨‍⚕ หากวางในทิศหมอเทพของผู้ป่วยด้วย ก็จะได้ผลชัดเจนขึ้น

“ถ้าไม่มีน้ำเต้าหยก สามารถใช้เป็นน้ำเต้าไม้แขวนได้”

ทิศหมอเทพบุคคล (ให้ดูจากรหัสปีเกิด)

https://sinsae.com/support/8point/person.htm 🖱

มุมสุขภาพดีในบ้าน

https://bit.ly/2MbrPrc 🖱

  • Jo@sinsae.com –