นาคเกี้ยว

วันนี้ผมเอาแบบ “นาคเกี้ยว”
มาให้ช่างที่โคราชปั้น
เพื่อถวาย “วัดราชประคองธรรม” ครับ

ช่างทางอีสานจะชำนาญ ศิลป์พญานาค

ขนาดองค์ที่สร้างสูง 3.20 เมตร
ฐานกว้าง 2.15 เมตร
เป็นเลขมงคล ตามตำรามิติหลู่ปัง

ทางวัดจะประดิษฐาน ริมคลองอ้อมนนท์ รับพลังโค้งน้ำ

นาคเกี้ยว เด่นเรื่องความรัก เมตตา และค้าขาย

รูปแบบที่สร้างจาก อ.สรายุทธ งามชื่น ได้รับอนุญาตเรียบร้อยครับ

  • Jo@sinsae.com –