ธูป หนึ่งในสัญลักษณ์มงคล

✨ ภาษาจีน ธูป (香 – เซียง) จะหมายถึง “กลิ่น” สมัยโบราณชาวจีนใช้เครื่องหอมเผาในถ้วย แต่ปัจจุบันจะใช้ธูปกันเป็นส่วนใหญ่

🙏 ส่วนศาสนาพุทธการเคารพด้วยจิตแท้จริง ไม่จำเป็นต้องจุดธูปไหว้เสมอไปก็ได้ครับ

สำหรับการจุดเทียน มักนิยมใช้ในโบราณพิธีของลัทธิเต๋า กาลต่อมาก็นิยมใช้ทั้งธูปคู่กับเทียน ถือเป็นเครื่องสักการะชนิดหนึ่ง 🕯

——————————————–

การใช้ธูปเทียนปลอมที่ส่องสว่าง อาจได้ผลไม่เท่ากับของจริง แต่มีความปลอดภัยมากกว่า ถือว่าเป็นมงคลเช่นกัน

แต่การใช้ควรเปิดไฟเพื่ออธิษฐานบูชา ทิ้งไว้สักพักแล้วจึงปิด เปรียบเสมือนธูปเทียนจริงที่ต้องค่อยๆ ไหม้หมดไป 🔥

และจะใช้ธูปเทียนจริงเพื่อให้เกิดควัน ไหว้เฉพาะพิธีหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ 🎇

——————————————–

ถ้าก้านธูปแน่นกระถางสามารถนำไปทิ้งได้ แต่ให้เหลือไว้ 5 ก้าน เป็นความหมายว่าครบธาตุทั้ง 5 (ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ) และยังหมายถึงทำการสักการะอยู่ 🛐

หากเอาออกหมดจนไม่เหลือเลย หมายความว่าเราเลิกกราบไหว้บูชาแล้ว

· จำนวนธูป http://bit.ly/2KVaCjZ 🖱

· กระถางธูป http://bit.ly/2uj9Va2 🖱