ธาตุเรื่องคู่ในดวงชาย

“ดวงที่มีเคราะห์เรื่องความรักอาจทำให้ชีวิตติดขัดไปบ้าง
เหมือนอากาศรอบกายมันเบาบาง…
แต่ไม่ว่าจะมีทุกข์มากเพียงใด
เรายังสามารถหายใจและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง”

++++++++++++++++++++++++++++

ธาตุเรื่องคู่ในดวงชาย คือ ธาตุดิถีไปควบคุม
ส่วนธาตุเรื่องคู่ในดวงหญิง คือ ธาตุที่มาควบคุมดิถี

แต่เมื่อใดที่ธาตุดังกล่าวถูกภาคี (ฮะ) คือ ไปสมพงษ์กับราศีหรือธาตุอื่น ก็ทำให้เรื่องคู่มีปัญหา หรือถูกลดบทบาทความสำคัญลงได้ครับ

สามารถผูกดวงดูธาตุประจำตัว (ดิถี) ได้ที่ https://sinsae.net/
/destiny