ธาตุสำคัญที่ขาดหายไปจากดวงชะตา กำลังบอกเราว่าปัจจุบันขาดบุญอะไรไป

“ธาตุสำคัญที่ขาดหายไปจากดวงชะตา
กำลังบอกเราว่าปัจจุบันขาดบุญอะไรไป”

ในหลักวิชาดวงจีน ธาตุสำคัญ จะหมายถึง ธาตุที่ทำให้ดวงเกิดความสมดุล ทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า มีความสุข

ส่วนการหาสามารถใช้วิธีแบ่งธาตุออกเป็น 2 กลุ่มครับ คือ

ธาตุกลุ่มดิถี (หรือธาตุราศีบนหลักวันเกิด)
ประกอบด้วยคู่ธาตุเดียวกัน หมายถึง กำลัง หุ้นส่วน เพื่อนฝูง
และธาตุที่กำเนิดดิถี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ การส่งเสริม

*** หากดวงอ่อนแอ ธาตุสำคัญคือธาตุที่อยู่ในกลุ่มดิถีนี้ ***

ธาตุกลุ่มบริวาร ประกอบด้วยธาตุอื่นๆ ที่เหลือ ได้แก่
ธาตุที่ดิถีไปกำเนิด หมายถึง การแสดงบทบาท สติปัญญา,
ธาตุที่ดิถีไปควบคุม คือ โชคลาภ หรือคู่ในดวงชาย
และธาตุที่ไปควบคุมดิถี หมายถึง ชื่อเสียง ตำแหน่ง หรือคู่ในดวงหญิง

*** หากดวงแข็งแรง ธาตุสำคัญคือธาตุที่อยู่ในกลุ่มบริวารนี้ครับ ***

การดูว่าดวงแข็งแรงหรืออ่อนแอ ก็จะนำเอาจำนวนธาตุในดวงมาคูณด้วยกำลังธาตุ โดยมีลำดับดังนี้
– ธาตุฐานเดือนเกิด (ราศีธาตุของนักษัตรเดือน) มีกำลังเท่ากับ 5
– ธาตุที่ฐานเดือนส่งเสริม มีกำลังเท่ากับ 4
– ธาตุที่ฐานเดือนควบคุม มีกำลังเท่ากับ 1
– ธาตุที่ควบคุมฐานเดือน มีกำลัง 2
– ธาตุที่ส่งเสริมฐานเดือน มีกำลัง 3

สำหรับลำดับการกำเนิดธาตุมีลักษณะตามนี้ คือ
ไม้ กำเนิด ไฟ,
ไฟ กำเนิด ดิน,
ดิน กำเนิด ทอง,
ทอง กำเนิด น้ำ

ส่วนลำดับของการควบคุม ก็คือ
ไม้ ควบคุม ดิน,
ไฟ ควบคุม ทอง,
ดิน ควบคุม น้ำ,
ทอง ควบคุม ไม้,
น้ำ ควบคุม ไฟ

การดูดวงในขั้นสูง จะนำเอาฤดูกาลเข้ามาเป็นตัวแปรประกอบด้วยครับ เพื่อการหาธาตุสำคัญให้แม่นยำขึ้น

แต่ในเบื้องต้นการคิดจากสูตรคำนวณดังกล่าว ก็สามารถรู้ธาตุสำคัญด้วยเองได้บ้างแล้ว

ทุกท่านสามารถผูกดวงจีนหากำลังและธาตุสำคัญผ่านแอพซินแส ออนไลน์ ได้ที่http://sinsae.com/destiny