“ธาตุสำคัญ คือ ธาตุที่ส่งเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จ” (ตอนที่ 1/2)

“ธาตุสำคัญ คือ ธาตุที่ส่งเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จ” (ตอนที่ 1/2)

ดวงลักษณะปกติ ดูที่ความสมดุลย์ของธาตุกลุ่มดิถีและกลุ่มบริวาร

หากธาตุที่จรเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังน้อยกว่า ทำให้พลังกลุ่มธาตุใกล้เคียงกัน ก็จะเป็นดวงที่ประสบความสำเร็จ สมหวังครับ

ตรวจสอบกำลังธาตุของตัวเองได้ที่ https://sinsae.com/destiny