“ธาตุสำคัญ คือ ธาตุที่ส่งเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จ” (ตอนที่ 2/2)

“ธาตุสำคัญ คือ ธาตุที่ส่งเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จ” (ตอนที่ 2/2)

ดวงพิเศษ จะมีดวงส่วนหนึ่งที่เข้าข้อยกเว้นการดูดวงแบบทั่วไปที่เน้นความสมดุลย์ของธาตุ เนื่องจากกำลังของกลุ่มธาตุต่างกันมากเกินกว่า 20 จุด มีสิทธิ์เข้าลักษณะพิเศษ

ดังนั้น การทำนายดวงและวิเคราะห์ธาตุให้คุณให้โทษจะเน้นที่กระแสของธาตุแทนครับ

ตรวจสอบกำลังธาตุของตัวเองได้ที่ https://sinsae.com/destiny