ธาตุถ่ายเท

💡 ดวงที่ขาดธาตุถ่ายเท เจ้าตัวมักขาดวิธีการพรีเซ้นท์ที่ดี หรือขาดมนุษยสัมพันธ์ จะทำให้โชคลาภอ่อนแอครับ

ถ้าสำรวจพื้นชะตาชีวิตแล้วไม่มีธาตุที่ดิถีให้กำเนิด แนะนำให้ไหว้เสริมดวงดังนี้

– ดิถีธาตุไม้ ธาตุถ่ายเทคือ ไฟ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังพิงทิศใต้

– ดิถีธาตุไฟ ธาตุถ่ายเทคือ ดิน
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

– ดิถีธาตุดิน ธาตุถ่ายเทคือ ทอง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังพิงทิศตะวันตก

– ดิถีธาตุทอง ธาตุถ่ายเทคือ น้ำ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังพิงทิศเหนือ

– ดิถีธาตุน้ำ ธาตุถ่ายเทคือ ไม้
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังพิงทิศตะวันออก

แอพผูกดวงจีนออนไลน์
http://sinsae.com/destiny