ธรรมเนียมช่วงตรุษจีน

🎊 เป็นธรรมเนียมของทุกปีที่ช่วงตรุษจีน ลูกศิษย์จะเข้าไปกล่าวคำอวยพรครูบาอาจารย์ ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรตลอดไป และมอบของฝาก ของขวัญ

🙏 วันนี้ผมมารับพรจากอาจารย์เกรียงไกร และอาจารย์หญิง พร้อมกับซือเฮียซือตี๋ ขอนำสิริมงคลมาฝากทุกท่านครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙