ท่อก๊อกน้ำในบ้าน

❓ #ท่อก๊อกน้ำในบ้าน ต้องวางในที่ตั้งเหมาะสมไหม?

💬 ในทางฮวงจุ้ย #ทางน้ำเข้าหรือน้ำออก
“จะต้องมองเห็นด้วยตาเปล่า”
จึงจะส่งผลต่อพลังงานชี่ เช่น ร่องน้ำ 🏞

ดังนั้น “น้ำที่ไหลอยู่ภายในท่อ…เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น”
เมื่อไหลผ่านที่ใดในบ้าน จึงไม่สำคัญครับ

  • Jo@sinsae.com