ทิสประตูบ้านดี ร้ายประจำเดือนพฤศจิกายน 62

💥 เดือนพฤศจิกายนทิศ NE มีดาวจร 2 + 5 ในวิชาดาวเหินถือว่าเป็น #คู่ดาวอันตรายที่สุด ประตูบ้านทางทิศนี้ต้องระวังเหตุร้ายแรง เจ็บป่วย

⚠ เดือนนี้ไม่มีฤกษ์ปลอดภัย บ้านหลังพิงทิศ W ห้ามกระทบซ่อมแซม ทำพิธีต่างๆ จะติดอสูร (ซาสั่วะ) อย่างน้อย 6 ปี โดยส่งผลกับผู้พักอาศัยที่ดวงตกก่อนครับ


ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. – 7 ธ.ค. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน…
ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

 1. [N] ทิศเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้บ้านอยู่อาศัยระวังเรื่องเสียหาย สูญหาย แย่งชิง
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงาน ติดกั้วดาว 9
 1. [NE] ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด เจ็บป่วย หยุดชะงัก
 • หากถูกกระทบจะเกิดเรื่องอัปมงคล
  วิธีแก้ไข
 • ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นสัปดาห์ 💦
 • ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้ารับพลังทางทิศ NE
 • หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม
 1. [NW] ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 3 ทะเลาะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวิวาทะ วุ่นวาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
 • ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 – 08.30 น.
วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 – 18.30 น. (วันฟ้าอภัย)
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30 น.

 • Jo@sinsae.com –