ทิศห้ามประจำปีจอ 2561

🚫 ผังสรุปทิศห้ามประจำปีจอ 2561 (ทั้งปีครับ) 🐶

การกระทบ ซ่อมแซม ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หัวนอน โต๊ะทำงาน ในทิศห้าม จะเกิดปัญหา ติดขัด วิวาท วุ่นวาย ฯลฯ 💢

โดยเฉพาะทิศมหาวิบัติ (337.5 – 22.5 องศา) จะเกิดเรื่องรุนแรง เลวร้าย 💥

หากหลังบ้านเป็นทิศดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงดำเนินการทั้งหลังครับ

กรณีจำเป็นให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยดำเนินการ และไม่ควรใช้เกินฤดูกาลละ 1 ครั้ง ⚠