8 ต.ค. – 7 พ.ย. 60 ห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธีในทิศไหนบ้าง…

😈 8 ต.ค. – 7 พ.ย. 60 ห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธีในทิศไหนบ้าง… มาดูกันครับ

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศเหนือ (315 – 45 องศา) และตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศมะโรง (105 – 135 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ 💥

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบทั้งหลังครับ

++++++++++++++++++++++++++

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศเหนือ และทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💢

💦 ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณกำแพงบ้านก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย

++++++++++++++++++++++++++

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์ http://sinsae.com/safetimingauspice