ทิศห้ามประจำเดือนระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ถึง 5 ม.ค. 2560

เดือน ธ.ค.59 บ้านที่ด้านหลังอยู่ทาง “ทิศใต้” และช่วง “45-75 องศา” ห้ามเริ่มซ่อมแซม เคลื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หัวนอน โต๊ะทำงาน หรือกระทำการทางทิศนี้… “จะเกิดเหตุวุ่นวาย”

++++++++++++++++++++++++++++

ทิศห้ามประจำเดือนระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ถึง 5 ม.ค. 2560

– ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ทางทิศใต้

– ส่วยผั่ว (แตกสลาย) คือช่วง 165-195 องศา และ 45-75 องศา

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด

ควรหลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม กรณีจำเป็นให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครับ

เดือนนี้ไม่มีฤกษ์ปลอดภัยดำเนินการ