ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561

😈 ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศใต้ (135 – 225 องศา) และ เหนือ (315 – 45 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศขาล (45 – 75 องศา) และทิศมังกร (105 – 135 องศา)

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ 💥

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบทั้งหลังครับ

———————————————

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

💦 ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณกำแพงบ้านก่อนดำเนินการ

———————————————

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
https://sinsae.com/safetimingauspice