ทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนมิถุนายน 2560 ครับ (5 มิ.ย. – 7 ก.ค.)

😈 ทิศห้ามซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี ในเดือนมิถุนายน 2560 ครับ (5 มิ.ย. – 7 ก.ค.)

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศเหนือ ( 315 – 45 องศา) และตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศชวด (345 – 15 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว

ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

*** ฤกษ์ปลอดภัยพิเศษ ***
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน เวลา 07.30 – 08.30 น. ดำเนินการในทิศแตกสลาย หรือ บุคคลปีชง จะปลอดภัยมากขึ้น

แอพฤกษ์ปลอดภัยทั่วไป (ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก)
https://sinsae.com/auspicesafety

ฤกษ์ปลอดภัยเดือนมิถุนายน 60
https://goo.gl/lwJhZv