ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 5 เมษายน 2561

😈 ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 5 เมษายน 2561

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศตะวันตก (225 – 322.5 องศา) และเหนือ (315 – 45 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศระกา (255 – 285 องศา) และทิศมังกร (105 – 135 องศา)

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ 💥

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบทั้งหลังครับ

———————————————

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศเหนือ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

💦 ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณกำแพงบ้านก่อนดำเนินการ

*สำหรับทิศเหนือควรหลีกเลี่ยงกระทำการ

———————————————

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
http://sinsae.com/safetimingauspice