ทิศห้ามประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 4 เม.ย. 2560

🏠 หนึ่งในวิธีที่ซินแสฮวงจุ้ยใช้ทำนายเหตุการณ์ในบ้าน โดยดูจากตำแหน่งการกระทบซ่อมแซมบ้าน หรือ ทิศประกอบพิธี

ในทางกลับกัน หากเรารู้วิธีและป้องกัน ไม่ดำเนินการในทิศห้ามประจำเดือนดังกล่าว ก็ย่อมหลีกเลี่ยงเหตุวุ่นวายต่างๆ ได้ครับ

++++++++++++++++++++++++++++

😈 ทิศห้ามประจำเดือนมีนาคม ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 4 เม.ย. 2560

– ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ทางทิศตะวันตก (225 – 322.5 องศา) และ ทิศตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– ส่วยผั่ว (แตกสลาย) อยู่ทางทิศระกา (255 – 285 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศตะวันออก และทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด

หากต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

ดูฤกษ์ปลอดภัยเดือนมีนาคม 2560
https://goo.gl/y4NiFv

แอพฤกษ์ทั่วไป ซี้ ไต้ เทียง อ้วง ยิก
https://sinsae.com/auspicesafety