ทิศห้ามประจำเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 5 มี.ค. 2560

🏠 หนึ่งในวิธีที่ซินแสฮวงจุ้ยใช้ทำนายเหตุการณ์ในบ้าน โดยดูจากการกระทบ ซ่อมแซมบ้าน หรือ ประกอบพิธี ทางทิศไหน!!!

ในทางกลับกัน หากเรารู้วิธีและป้องกัน ไม่ดำเนินการในทิศห้ามประจำเดือนดังกล่าว ก็ย่อมหลีกเลี่ยงเหตุวุ่นวายต่างๆ ได้ครับ

++++++++++++++++++++++++++++

😈 ทิศห้ามประจำเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 5 มี.ค. 2560

– ซาสั่วะ (อสูร) อยู่ทางทิศเหนือ และ ทิศตะวันออก 315 – 142.5 องศา

– ส่วยผั่ว (แตกสลาย) อยู่ทางทิศวอก 225 – 255 องศา

หากหลังอาคารหรือตำแหน่งดำเนินการอยู่ในทิศดังกล่าว ห้ามกระทบ ซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท วุ่นวายฯ

– โหงวอึ้ง (เบญจภูติ) อยู่ทิศใต้ และ ตะวันออกเฉียงใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด

หากต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ก่อนดำเนินการ

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ
https://sinsae.com/auspicesafety