ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 61

😈 ทิศห้ามประจำเดือน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561

เดือนนี้ไม่มีฤกษ์ปลอดภัย บ้านหรือทิศกระทำการอยู่ทางตะวันออกจะติดอสูร ส่งผลกับบุคคลที่ดวงตกได้นานถึง 6 ปี…

ดังนั้น ให้หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมบ้านหรือประกอบพิธี แนะนำให้ทำหลังวันที่ 4 กุมภาพันธ์ครับ

———————————————

– อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศตะวันออก (45 – 142.5 องศา)

– แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศมะแม (195 – 225 องศา) และทิศเถาะ (75 – 105 องศา)

🛠 หากซ่อมแซม ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน ในทิศห้าม จะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวายฯ 💥

🏠 สำหรับหลังบ้านที่เป็นทิศอสูร หรือ แตกสลาย ห้ามกระทบทั้งหลังครับ

———————————————

– เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

💦 ถ้าต้องกระทบ ซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) บริเวณกำแพงบ้านก่อนดำเนินการ

———————————————

กรณีจำเป็นต้องดำเนินการในทิศห้าม ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยครับ

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
http://sinsae.com/safetimingauspice