ทิศประตูบ้านดี ร้ายประจำเดือนเมษายน 63

เดือนเมษายน 63 ดาวภูมิ ดาวปีจรและเดือนจร #เรียงเลขกันทุกช่อง จะช่วยให้กระแสดวงเมืองไม่ดีลดกำลังลงครับ ✨

 • ไทย ดาว 4 ปัญญา ช่วยแก้ไขปัญหา (ดีขึ้น)
 • ภาคยุโรป เรื่องที่ไม่ดีลดลง แต่ภาพรวมยังมีปัญหา รวมถึงตะวันออกกลาง (ดาว 5 วิบัติ)

ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 4 เม.ย. – 5 พ.ค. 63

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน…
ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [N] #เหนือ
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค การงานนิ่ง เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)
 1. [SE] #ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
  วิธีแก้ไข
  2.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์
  2.2 ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณหน้าประตู
  2.3 หลีกเลี่ยงการกระทบซ่อมแซม
 1. [SW] #ตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 3 วิวาทะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย
 • วิธีแก้ไข
  3.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
  3.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [NW] #ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องสูญหาย เสียหาย
  วิธีแก้ไข
 • บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
 • ร้านค้า สำนักงานติดกั้วดาว 9 (ยินดี)

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 – 12.30 น.

ดาวกำเนิดกั้วโลหะสำหรับปรับแก้ฮวงจุ้ย

https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

 • Jo@sinsae.com –