ทิศประตูบ้านดีร้ายเดือนมีนาคม 64

ประเทศไทยผ่านพ้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป จะมีดาวมงคลจากเดือนจรเข้ามาช่วยสนับสนุนดาวประจำปีต่อเนื่องหลายเดือน ให้ดวงเมืองดีเร็วยิ่งขึ้นครับ 📈

🔮 #ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. – 4 เม.ย. 64

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลาง #บ้าน หรือ #ห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผัง


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [NE] #ตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังสูญเสีย และเหตุร้ายจากไฟ
 • วิธีแก้ไข
  1.1 วางอ่างหรือแก้วใส่เกลือเม็ดใหญ่
  1.2 เฉพาะบ้านพักอาศัยติดกั้วดาว 6
 1. [E] #ตะวันออก
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)
 1. [SE] #ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 3 วิวาทะ เครียด 💢
 • ประตูทางทิศนี้ระวังสูญเสียความมั่งคั่ง เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข
  3.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
  3.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [W] #ตะวันตก
 • ดาว 6 ขุนนาง ✨
 • ประตูทางทิศนี้จะมีอำนาจ ชื่อเสียง
 • แต่หากฮวงจุ้ยหรือดวงมีปัญหา อาจถูกขุนนางมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
 • วิธีแก้ไข
  4.1 ร้านค้า สำนักงานติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1
  4.2 บ้านเรือนไม่ต้องแก้ไข
 1. [NW] #ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด ป่วย
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
 • วิธีแก้ไข
  5.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นสัปดาห์
  5.2 กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซมทางทิศนี้ ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์
  5.3 ไม่สามารถติดกั้วแก้เพิ่มเติมได้ เนื่องจากแก้ดาวขุนโจรประจำปีไว้แล้ว

🗓 ฤกษ์ติดแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

 • วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 – 20.30 น.

ดาวกำเนิดกั้วโลหะสำหรับปรับแก้ฮวงจุ้ย

https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

 • Jo@sinsae.com –