ทิศประตูดี-ร้าย เดือนพฤศจิกายน2564

🔮 #ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู
ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. – 7 ธ.ค. 64

🚪 ให้ยืน #กลางบ้าน หรือ #ห้องนอน
ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู
ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผัง

。。。。。。

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [SW] #ตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังการงานนิ่ง เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9
 1. [W] #ตะวันตก
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องเสียหาย
 • วิธีแก้ไข
  2.1 บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
  2.2 ร้านค้า ติดกั้วดาว 9 (ยินดี)

。。。。。。

🗓 ฤกษ์ติดหรือยกเลิกแผ่นกั้ว

📍 อา. 7 พ.ย. 64 เวลา 07.30 – 08.30 น.

 • Jo@sinsae.com –