ทิศประตูดี-ร้าย เดือนกันยายน 2564

😈 เดือน ก.ย. 64 ทิศอสูรมีกำลังมาก (+5 วิบัติ) ห้ามกระทบซ่อมแซม ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือทำพิธีทางทิศตะวันออก [E] จะเกิดเหตุเลวร้าย ส่งผลต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปีกับบุคคลที่ดวงตกครับ

🔮 #ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 ก.ย. – 8 ต.ค. 64

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลาง #บ้าน หรือ #ห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผัง

。。。。。。

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี

 1. [N] #เหนือ
 • ดาว 3 วิวาทะ 💢
 • ประตูทิศนี้มีเรื่องวุ่นวาย แย่งชิง เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข
  1.1 บ้านเรือน ติดกั้ว 4
  1.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [E] #ตะวันออก
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องเสียหาย เจ็บป่วย
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
 • วิธีแก้ไข
  2.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) ด้านหน้าประตูทุกต้นสัปดาห์
  2.2 ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1
  2.3 ห้ามกระทบซ่อมแซมโดยเด็ดขาด
 1. [SE] #ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 6 ขุนนาง ✨
 • ประตูทางทิศนี้ไม่เป็นมงคล ระวังเจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข
  3.1 ธุรกิจ ร้านค้า ติดสัญลักษณ์กั้ว 1
  3.2 บ้านเรือน ติดกั้วดาว 4
 1. [S] #ใต้
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)

。。。。。。

🗓 ฤกษ์ติดหรือยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
📍 ศุกร์ 3 ก.ย. 64 เวลา 13.30 – 14.30 น.

 • Jo@sinsae.com –