ทำเลไร้เทียมทาน…

“ทำเลไร้เทียมทาน…”

ชุมชนในสมัยก่อน หากตั้งอยู่ริมสายน้ำหลัก มักเจริญรุ่งเรืองมากกว่าชุมชนที่อยู่ไกลแหล่งน้ำ

สายน้ำจึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ทั้งการอุปโภคบริโภค ทำกสิกรรม และการคมนาคม

ปัจจุบันเราใช้ถนนแทนทางน้ำ การเลือกซื้อบ้านจึงควรพิจารณาเรื่องทำเลการใช้สอยก่อนเป็นอันดับแรก