ทำเลซอยตัน

ทำเลซอยตัน เข้าออกได้ทางเดียว หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะเกิดความยากลำบากในการอพยพหลบหนี ถึงแม้ว่ามีโอกาสเกิดเหตุน้อยก็ตามครับ

https://sinsae.com/the-house-in-blind-alley 🖱

  • Jo@sinsae.com –