ทำเลของหมู่บ้านหรือเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง

🏘 วิธีพิจารณาดูว่า #ทำเลของหมู่บ้านหรือเมืองที่อยู่มีความเจริญรุ่งเรือง เบื้องต้นให้พิจารณาจากภูเขา แม่น้ำ ว่าอยู่ในทิศที่มีเทพมงคลของสถานที่หรือไม่

ยุค 8

  • ทางน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นโชคลาภทางตรง หรือทิศตะวันออกจะส่งผลดีด้านการเงิน
  • ชัยภูมิที่เป็นภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือตะวันตก จะเป็นมงคล อยู่เย็นเป็นสุข

ยุค 9

  • ทางน้ำอยู่ทางทิศเหนือเป็นโชคลาภทางตรง หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะส่งผลดีด้านการเงิน
  • ชัยภูมิที่เป็นภูเขาอยู่ทางทิศใต้ หรือตะวันตกเฉียงเหนือ จะเป็นมงคล อยู่เย็นเป็นสุข

เคล็ดลับวิชานี้ใช้เลือกหาชัยภูมิขนาดใหญ่ แล้วจึงดูสภาพแวดล้อมของสถานที่เพื่อวิเคราะห์องศาบ้านประกอบครับ

🛰 เข็มทิศดาวเทียมใช้ดูพื้นที่ชัยภูมิ
http://sinsae.net/geocompass9stars 🖱

  • Jo@sinsae.com –