ทำนายเหตุการณ์ปีกุน 2562

ทำนายเหตุการณ์ปีกุน 2562
– ข่าวสารรวดเร็ว ความลับเปิดเผย
– ประเทศไทย เศรษฐกิจดีแต่ไม่ยั่งยืน และมีปัญหา
– ประเทศจีน สะดุด ชะงัก เสียหาย
– ประเทศสหรัฐอเมริกา ก้าวหน้า โชคลาภหนุน แต่มีปัญหาภายใน
– ภาคยุโรป เศรษฐกิจดีขึ้น

⚡ ทิศที่ไม่ดีประจำปี 2562
1. (NE) ตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง 22.6-67.5 องศา
– ดาว 2 ป่วย + ลักสือ (กำลังมาก) 💉💸
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค การงานนิ่ง เจ็บป่วย
– วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)
2. (SE) ตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่าง 112.6-157.5 องศา
– ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂💸
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
– วิธีแก้ไข
2.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 6 (ขุนนาง อำนาจ)
2.2 ร้านค้าติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (ยินดี)
3. (S) ใต้ อยู่ระหว่าง 157.8-202.5 องศา
– ดาว 3 ทะเลาะ 💢
– ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวิวาทะ วุ่นวาย
– วิธีแก้ไข
3.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
3.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
4. (SW) ตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ระหว่าง 202.6-247.5 องศา
– ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
– ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
– หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
– วิธีแก้ไข
4.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณดังกล่าว หากเป็นประตูราดทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์
4.2 ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) บริเวณประตูหันหน้ารับพลังทางทิศ SW
4.3 กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย

หมายเหตุ สำหรับ (E) ตะวันออก อยู่ระหว่าง 67.6-112.5 องศา
– ดาว 6 ขุนนาง ✨
– ประตูทางทิศนี้จะมีอำนาจ วาสนา บารมี ได้ตำแหน่ง
– หากฮวงจุ้ยหรือดวงชะตามีปัญหา อาจถูกขุนนางมาเยือนด้วยเจตนาไม่ดี
– วิธีป้องกันกรณีจำเป็น
1. ร้านค้าติดกั้วดาว 1
2. บ้านเรือนติดกั้วดาว 4

ขอรับดาวกำเนิดกั้วได้ที่ Line ID : @sinsae (มี @ นำหน้าด้วยครับ)

– แบบกระดาษไม่มีค่าใช้จ่าย
https://bit.ly/2N3dcSm 🖱

– แบบโลหะมีค่าดำเนินการ
https://sinsae.com/support/service.html#bagua 🖱

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars 🖱