ทำนายปฏิกิริยา และอุปนิสัยจากดวงจีน

🔮 การวิเคราะห์ดวงจากผลไปหาเหตุ โดยดู #พฤติกรรมของตัวเอง ว่าช่วงนี้มีนิสัยอย่างไร จะช่วยพิจารณาว่าธาตุดิถีของตัวเองกำลังอยู่ในสภาพแข็งแรงหรืออ่อนแอได้ครับ

。。。。。。

1⃣ ดิถีธาตุดิน

 • สมดุล : หนักแน่น, มีสัจจะ, เชื่อมันตนเอง
 • แข็งเกินไป : โผงผาง, ไม่ขยัน, ไม่สุภาพ
 • อ่อนเกินไป : ไม่รักษาคำพูด, เห็นแก่ตัว, ปากไม่ตรงกับใจ

2⃣ ดิถีธาตุทอง

 • สมดุล : ยุติธรรม, มีเหตุผล, เฉียบขาด, ไม่คดโกง ไม่คิดมาก
 • แข็งเกินไป : ก้าวร้าว, ใช้อำนาจ, อารมณ์รุนแรง, หูเบา
 • อ่อนเกินไป : ไม่เด็ดขาด, ย้ำคิดย้ำทำ, ขาดความมั่นใจ

3⃣ ดิถีธาตุน้ำ

 • สมดุล : มีปัญญา, คล่องแคล่ว, ชอบวางแผน
 • มากเกินไป : เล่ห์เหลี่ยมมาก, กล้าได้กล้าเสีย, เปลี่ยนใจง่าย
 • อ่อนเกินไป : ขี้อิจฉา, ไร้เมตตา, อ่อนไหวง่าย, ไม่ขยัน

4⃣ ดิถีธาตุไม้

 • สมดุล : ใจบุญ, มีเมตตา, มุ่งมั่น, ขยัน
 • มากเกินไป : แข็งกระด้าง, เอาแต่ใจ, ดื้อด้าน
 • อ่อนเกินไป : ไม่มั่นใจ, ขาดคุณธรรม, ไม่ขยัน

5⃣ ดิถีธาตุไฟ

 • สมดุล : มีมารยาท, ใจกว้าง, สุจริต, มองโลกในแง่ดี
 • มากเกินไป : อารมณ์ร้อน, มุทะลุ, อวดศักดา, หาเรื่อง
 • น้อยเกินไป : ขี้อิจฉา, ไม่กล้าเปิดเผย, ไร้น้ำใจ, ไม่สม่ำเสมอ
 • Jo@sinsae.com –