ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 5 เม.ย. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอนถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

  • [S] ประตูทางเข้า “ทิศใต้” ระวังเหตุวิบัติ ติดขัด เสียหาย วุ่นวาย 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูทุกต้นสัปดาห์จนถึง 5 เม.ย.62 💦

  • [SW] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” ระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂💥

· ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู จนถึง 4 ก.พ. 63 💦
· หรือวางอ่างน้ำเกลือ 5 ใบ เป็นระยะเวลา 1 เดือน
· ฤกษ์ปลอดภัยกรณีจำเป็น วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 17.30 – 18.30 น.

  • [NW] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” จะมีเหตุเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง มีอุปสรรค แต่จะหาย หรือแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้ 💉

· ไม่ต้องแก้ไขใดๆ ครับ


😈 ทิศห้ามกระทบซ่อมแซม ทำพิธี ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน

  • อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทาง W (225 – 322.5 องศา)
  • แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศระกาและมะเส็ง (225 – 285 และ 135 – 165 องศา)
  • เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศ S และ SW จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

🛠 หากดำเนินการจะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวาย

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars