ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 4 ก.พ. – 6 มี.ค. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอนถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

  • [N] ประตูทางเข้า “ทิศเหนือ” ระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂

· ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี ✨

· ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี 🌞

  • [NE] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ระวังเหตุวิบัติ ติดขัด เสียหาย เจ็บป่วย การงานการเงินนิ่ง 💉💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูทุกต้นสัปดาห์จนถึง 6 มี.ค. และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

  • วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.30 – 18.30 น.
  • วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม เวลา 07.30 – 08.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้ว Line : @sinsae (มี @ นำหน้าด้วยครับ)

  • กระดาษเคลือบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) http://bit.ly/2E0MZS4
  • กั้วโลหะ https://sinsae.com/support/service.html#bagua

😈 ทิศห้ามกระทบซ่อมแซม ทำพิธี ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน โดยเฉพาะทิศวอก (225 – 255 องศา) ห้ามใช้ฤกษ์ปลอดภัยดำเนินการ (ผลกระทบรุนแรงมาก)

  • อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทาง W และ N (225 – 45 องศา)
  • แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศขาลและวอก (22.6 – 67.5 และ 225 – 255 องศา)
  • เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศ NE และ SW จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

🛠 หากดำเนินการจะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวาย กรณีจำเป็นให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย

📅 https://sinsae.com/safetimingauspice

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars