ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 ครับ

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง

———————————————

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า 💹

เดือนนี้มีดาว 1 เข้ามาช่วยแก้ดาว 5 (วิบัติ) ประจำปีครับ แต่แนะนำให้เริ่มราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตู 💦

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้โชคลาภ เงินทอง ประสบความสำเร็จ 💰

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

สำหรับร้านค้าถ้าวุ่นวาย ถือว่าขายดี ให้ระวังเรื่องเสียหาย 🗣

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎊

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง สะดุด 💉

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย 💸

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” เกี่ยวกับเรื่องอำนาจ ตำแหน่ง แต่โดยรวมปานกลาง เนื่องจากถูกดาว 1 ประจำปีภาคีีทำให้ลดบทบาทลง 👮

———————————————

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars/index.html