ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 5 เมษายน 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 ครับ

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง

———————————————

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎊

แต่ดาว 5 (วิบัติ) ประจำปี อาจทำให้ติดขัด ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูครับ 💦

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย 💸

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง สะดุด 💉

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” มีโชคลาภ แต่มีเรื่องวุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

สำหรับร้านค้าถ้าวุ่นวาย ถือว่าขายดี 🗣

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” ได้โชคลาภ เงินทอง ประสบความสำเร็จ 💰

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า 💹

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” เกี่ยวกับเรื่องอำนาจ ตำแหน่ง แต่ต้องระวังดาวป่วยประจำปีทำให้สะดุด นิ่ง 👮

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แต่จะแก้ไขปัญหาได้ 💥

สามารถราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตูเพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา 💦

———————————————

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars/index.html