ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561 ครับ

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผัง

———————————————

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” ได้โชคลาภ เงินทอง ความสำเร็จ 💰

แต่อาจมีเรื่องติดขัด ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตูครับ 💦

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” เกี่ยวกับเรื่องอำนาจ ตำแหน่ง ระวังเหตุวุ่นวาย แย่งชิง 👮

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า แต่ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย 💹

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง สะดุด 💉

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย แต่จะสามารถแก้ไขได้ 💸

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎊

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตูเพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา 💦

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

———————————————

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars/index.html