ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

———————————————
🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

· ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น และมีเรื่องยินดี 🌞

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” จะมีขุนโจร ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂

· ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี ✨

· ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี 🌞

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แย่งชิง สูญหาย เสียหาย เกิดหนี้สิน 💥💸

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

———————————————

🗓 ฤกษ์ติดแผ่นดาวกำเนิดกั้ว
– วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 – 18.30 น.
– วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 08.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้วแจ้งรายละเอียดตามนี้
http://bit.ly/2N3dcSm

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี ให้ดูตามลิงค์นี้ครับ
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars