ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2561

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

———————————————

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

– [N] ประตูเข้าทาง “ทิศเหนือ” ระวังติดขัด เสียหาย เจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู และติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น 🌞

– [SE] ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด แย่งชิง สูญหาย เสียหาย เกิดหนี้สิน 💥💸

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

– [NW] ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” ระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂

· ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี ✨

· ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี 🌞

———————————————

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้วครับ
– วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 05.30 – 06.30 น.
– วันพฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้ว
http://bit.ly/2N3dcSm

🔮 ดวงบ้านประจำปี 2561 ทั้งปี
https://goo.gl/CeqkpB

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars