ทอดผ้าถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์

วันนี้มาทำงานที่นครศรีธรรมราช เสร็จงานแล้วเจ้าภาพพาไปร่วมบุญทอดผ้าถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ที่จัดขึ้นในวันมาฆบูชา 🛐

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้แฟนเพจทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ 🙏🙏🙏

นำบุญมาฝากครับ

  • Jo@sinsae.com –