ทริค! เหล้าขาวมาเป็นเครื่องสักการะบูชา

🙏 ช่วงนี้เป็นเทศกาลที่ผู้คนเริ่มทยอยมาไหว้สุสานกัน…

ผมมีทริค! เล็กน้อยมาแนะนำ สำหรับท่านที่ใช้เหล้าขาวมาเป็นเครื่องสักการะบูชาครับ

หลังทำพิธีไหว้เสร็จให้นำเหล้าขาวที่ลา มาราดรดบริเวณป้ายหิน

นัยหนึ่งเป็นการทำให้ป้ายสะอาด เกิดสง่าราศี ✨

อีกนัยหนึ่งหมายถึงทำให้ชื่อเสียงขจรไกล 📢