ถ้าเราอยากมีตังค์

💰 #ถ้าเราอยากมีตังค์ ตามที่สอนกันคือต้องทำบุญประเภท #ทาน ก็เลยแอบสงสัยว่าทำทานแบบไหนนะ❓ ถึงทำให้รวยทันใช้ ผมจึงไปหาข้อมูลมาสรุปให้ฟังครับ…

“#พระสีวลี” เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำมหาทาน #ด้วยความฉลาดทำบุญจากของมีค่าแต่ไม่ได้เป็นไปตามกลไลตลาด คือ “รวงผึ้งสด” ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากจากเหล่าชาวเมืองขอซื้อด้วยราคาที่สูงลิบลิ่ว

ท่านไม่ได้คิดแต่จะเอาเงินนั้น จึงขอเป็นเจ้าภาพร่วมถวายกับของทั้งหมด เป็นการทำบุญกับสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นองค์ประธาน

ด้วยบุญแห่งการถวายมหาทานนั้นเอง ส่งผลให้ท่านกลายเป็น #เอตทัคคะ ผู้เลิศด้านความมีลาภสักการะมาก


อีกตัวอย่างคือ “พราหมณ์สองสามีภรรยาที่ยากจนมาก” มีเพียงผ้าห่มแค่ผืนเดียวต้องผลัดกันใช้ #จูเฬกสาฎกพราหมณ์ ไปฟังธรรมเรื่องทานบารมี ท่านสามารถเอาชนะอกุศลคือ #ความตระหนี่ ได้ โดยนำผ้าห่มพับถวายพระพุทธเจ้า แล้วอุทานว่า “#ชิตังเม” เราชนะแล้ว 🥇

พระเจ้าปเสนทิโกศล เมื่อทรงทราบเนื้อความ ได้พระราชทานผ้าใหม่ให้พราหมณ์ 2 คู่ แต่พราหมณ์ก็สละบูชาพระศาสดาอีก จึงพระราชทานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด พราหมณ์รับไว้ 2 คู่ สำหรับตนและนางพราหมณี ที่เหลือถวายพระศาสดา

พระราชาทรงดำริว่า พราหมณ์ก็ศรัทธาในฐานะเดียวกับพระองค์จึงพระราชทานสิ่งต่างๆ ในจำนวนอย่างละ 4 แก่พราหมณ์เป็นจำนวนมากครับ ✨

  • Jo@sinsae.com –