ถ้าอยากผอมต้องดูแลม้าม

ถ้าอยากผอมต้องดูแลม้ามไว้นะครับ

– ม้ามชื้น จะทำให้อาหารและน้ำที่ทานเข้าไปแปรสภาพเป็นไขมัน จึงทำให้อ้วนง่าย

– ม้ามโต จะไปเบียดปอด ทำให้เหนื่อยง่าย ผอม ตาเหลือง สร้างเม็ดเลือดขาวได้น้อย

🗣 สำหรับผู้ที่พูดเก่ง พูดบ่อยมากๆ ม้ามจะชื้น จึงควรพูดน้อยกินน้อย ม้ามจึงจะแข็งแรง