ถวายพญานาคหินอ่อนสีขาวแกะสลัก

วันนี้ผมและคณะเป็นเจ้าภาพถวายพญานาคหินอ่อนสีขาวแกะสลัก สูง 1.20 เมตร เริ่มจัดสร้างตั้งแต่ต้นปี นำบุญมาฝากทุกท่านนะครับ 🙏

นาคสีขาวจะถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรม ตั้งประดิษฐานระหว่างบ่อน้ำและวิหารหลวงพ่ออู่ทอง วัดปรางค์หลวง เป็นบริวารเสริมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้ที่มาขอพรสมความปรารถนาครับ ✨