ตำแหน่งสุสาน

👻 ช่วงที่ไปญี่ปุ่นผมเห็นสุสานนิยมทำไว้ใกล้บ้านเรือนที่อยู่ในเมือง เพราะมีความเชื่อกันว่า วิญญาณผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ร่วมกับคนเป็น

ถ้าตามตำราฮวงจุ้ยจะถือว่าพลังหยางจากผู้คนและสถานที่ จะไปรบกวนวิญญาณทำให้ไม่สงบสุขครับ

ในอดีตจึงกำหนดไว้ว่า ตำแหน่งสุสานควรอยู่พื้นที่เชิงเขาไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ค้าขาย เพื่อไม่ให้คนตายแย่งที่คนเป็น

ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่สุสานซึ่งมีพลังหยินแรง การไปปลูกบ้านอยู่อาศัยแบบนั้นก็จะส่งผลเสียต่อโชคลาภ หรือทำให้ผู้พักอาศัยเจ็บป่วยได้