ตำแหน่งตั้งวางมังกรทอง

🐉 ผมเห็นห้องทำงานของข้าราชการหรือผู้บริหารของบริษัท มักวางมังกรทองอยู่หลายเคส ขอนำเทคนิคการหาตำแหน่งตั้งวางมาแนะนำครับ

เทพมังกรถ้าใช้โดยบุคคลระดับสูง จะได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ มีอานุภาพเป็นพิเศษ…

นิยมวางตำแหน่งไท้ส่วย หรือทิศที่ไม่เป็นมงคลประจำปี

หากตั้งที่มุมซ้ายของโต๊ะทำงาน ก็จะช่วยเสริมสร้างอำนาจบารมีได้ครับ

ดูเคล็ดลับการวางคู่กับปี่เซียะ
https://goo.gl/TF2Un2