ตำนาน “ตี่จู้เอี้ย”

มีตำนานเล่าขานว่า “ตี่จู้เอี้ย” เป็นบ่าวรับใช้ของคหบดีท่านหนึ่ง ได้รับคำสั่งเจ้านายให้พาลูกสาวไปพบที่ต่างเมือง

แต่ระหว่างทางเกิดหิมะตกหนัก ท่านกลัวเด็กน้อยจะทนไม่ไหว จึงถอดเสื้อให้เด็กใส่จนตัวเองหนาวตาย

เมื่อคหบดีกลับมาเห็นความซื่อสัตย์และเสียสละ จึงสร้างศาลเจ้าให้เป็นการตอบแทน

ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าจิวบู่อ้วง ทรงแต่งตั้งให้เป็นเทพโหวโท่ว และเรียกกันภายหลังว่า “โทวตี่กง”