ตารางลำดับชั้นของจิต

✨ มาดูกันครับว่าจิตปกติของท่านอยู่ในเลเวลไหน?

💡 #ตารางลำดับชั้นของจิต จะสรุปภาพรวมสภาวะทั้งหมดจากเบาสบายที่สุดไปหาจิตที่มีความทุกข์มากที่สุด “เพื่อให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และศึกษาเพิ่มเติม”

การที่จิตประณีตมากขึ้นหรือน้อยลง จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นครับ 📈

💢 คนที่กำลังอยู่ในความโกรธนั้น จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นในทันทีก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ ต้องค่อยๆ ปรับจิตขึ้นไปเรื่อยๆ จนประณีตพอแล้ว สมาธิจึงจะเกิดขึ้น

“จิตที่อยู่ในระดับมหากุศลขั้นพื้นฐาน” ย่อมโกรธได้ง่ายกว่าจิตที่อยู่ในระดับสมาธิ คือใช้เวลาและเหตุปัจจัยที่รุนแรงน้อยกว่าก็โกรธได้แล้ว

“จิตที่อยู่ในระดับสมาธิและวิปัสสนาขั้นต้น” ย่อมทำสมาธิขั้นสูงและวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นไป ได้ง่ายกว่าจิตที่อยู่ในระดับมหากุศลขั้นพื้นฐานเช่นกัน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ค่อยทำสมาธิ ไม่ค่อยเจริญสติ ใจถึงได้เร่าร้อนได้ง่ายกว่าคนที่ทำสมาธิหรือกำหนดสติอยู่เป็นประจำ

ขณะเดียวกันคนที่ไม่ค่อยทำสมาธิ ไม่ค่อยกำหนดสติ ก็จะทำสมาธิได้ยากกว่าด้วย

🧘‍♂ การที่บางคนทำสมาธิได้ยาก แต่บางคนกลับทำได้ง่ายกว่า ก็เป็นเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานของจิตใจที่แตกต่างกัน คือมีความประณีตของจิตโดยส่วนใหญ่ ที่แตกต่างกันนั่นเอง

😊 การที่คนเราจะรู้สึกเป็นสุขขึ้นมานั้น ก็เป็นเพราะจิตของเขาในขณะนั้น มีความประณีตสูงขึ้นกว่าสภาวะจิตที่เป็นพื้นฐานที่เป็นปรกติธรรมดา

“คนที่มีชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปนั้น” โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันจะถูกความโลภขั้นกลาง หรือโทสะขั้นอ่อนครอบงำอยู่เป็นประจำ

🎤 เมื่อได้ดูหนัง ฟังเพลง (โลภะขั้นอ่อนทั้งหลาย) ซึ่งจะทำให้จิตประณีตขึ้นกว่าในสภาวะปรกติ ก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาได้ครับ

  • Jo@sinsae.com –