่ตัวอย่างเสาหม้อแปลงไฟฟ้า…ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อฮวงจุ้ย

⚡ พูดถึงเสาไฟฟ้ารอบบ้าน โดยทั่วไปมักไม่ค่อยมีผลกระทบกับฮวงจุ้ยมากนัก ยกเว้นประเภทที่มีหม้อแปลงขนาดใหญ่ตั้งอยู่

ในทางฮวงจุ้ยจะส่งผลต่อโชคลาภหรือบารมี…

แต่ถ้าตามเหตุผลก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และปัญหาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การแก้ไขทำได้ค่อนข้างยากครับ ถ้าพื้นที่พอมีบริเวณก็อาจจะปลูกต้นไม้เป็นแนวบังได้

สำหรับเคสนี้กำลังเลือกซื้อบ้านใหม่ แม้จะได้ทิศทางดีตามหลักดาว 9 ยุค แต่ชัยภูมิไม่ผ่าน ผมก็ได้แนะนำให้เลือกหลังอื่นแทนครับ