ตัวอย่างลักษณะช่องลม+มุมแหลมด้านทะแยงอาคาร

🏞 ผมเอาภาพชัยภูมิของจริง ที่มีเขียนในตำรามาให้ศึกษากันครับ

🏪 จากเคสที่กำลังหาทำเลเปิดร้าน แต่อาคารแห่งนี้ถูกวิบากรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบกับการค้าขาย

🗡 นอกจากนี้ลักษณะคมมีดจะส่งผลต่อจิตใจให้รู้สึกหวาดระแวง ไม่ปลอดภัย และมองโลกในแง่ร้ายครับ

🌬 บทความเรื่องช่องลม
http://bit.ly/2MjFPcM 🖱