ตัวอย่างการทำธรณีประตูแก้ประตูตรงทางลงบันได

ถ้าประตูห้องตรงกับทางลงบันได จะมีความหมายถึงรั่วไหล เสียหาย

วิธีแก้คือให้ติดธรณีประตูตามตัวอย่าง จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับ