ตระหนกตกใจ – ลางสังหรณ์บ่งบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า

😱 มาตกใจอย่างมีสติกันครับ

ถ้ามีเหตุให้ตระหนกตกใจแล้วรู้สึกว่ามีสังหรณ์ มาดูกันว่ามีนิมิตรอะไรเกิดขึ้น