ดูความมั่งคั่งให้ดูที่ลักษณะคาง…

กล่าวกันว่า ดูความมั่งคั่งให้ดูที่ลักษณะคาง…

💪 คางเอิบอิ่มมักมุ่งมั่น อดทนต่อความยากลำบาก

💖 คางกลมมน อ่อนโยน ให้ความสำคัญกับความรัก

🎊 ถ้าคางยื่นออกมาข้างหน้า จะเห็นคุณค่าของตัวเอง ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย

👩 สำหรับหญิง ดูวาสนาดีให้ดูที่ปลายคางมน จะได้รับความเอาใจใส่จากสามีและบุตรครับ